Dostawy poniżej 30000 euro w roku 2020

Dostawa masek chirurgicznych.
Termin składania ofert: 15.09.2020 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Oznaczenie sprawy: 22/2020
Zaproszenie do składania ofert 22_2020
Załącznik nr 1  oferta 22_2020
Załącznik nr 2  22_2020
Załącznik_nr 3 22_2020
Załącznik nr 4  22_2020
Pytania 22_2020
Zestawienie złożonych ofert 22_2020
Zawiadomienie o wyborze 22_2020

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek wraz z obsługą serwisową.
Termin składania ofert: 24.08.2020 r. godz: 9:30, otwarcie ofert godz: 10:00
Zaproszenie 21_2020
Załącznik Nr 1 do SIWZ  21_2020
Załącznik nr 1A – formularz cenowy
Załącznik nr 1A – formularz cenowy
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
projekt umowy 21_2020
projekt umowy 21_2020 po zmianie w § 2 ust. 3 i § 5.
Pytania 21_2020
Zawiadomienie o wyborze 21_2020

Dostawa materiałów biurowych
Termin składania ofert: 16.07.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Oznaczenie sprawy:20/2020
Zaproszenie 20_2020
Załącznik nr 1 – 20_2020
Załącznik nr 2 opis 20_2020
Załącznik nr 3 projekt umowy 20_2020
Zbiorcze zestawienie ofert 20_2020
Zawiadomienie o wyborze 20_2020

Dostawa dwóch sztuk Aparatów Kardiotokograficznych.
Termin składania ofert: 09.07.2020 godz. 11:30

otwarcie ofert godz 12:00
Oznaczenie sprawy: 19/2020
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik_nr 2a
Załącznik nr 3
Pytania 19_2020
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na dzień 14.07.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 19_2020
Informacja z otwarcia ofert 19_2020
Zawiadomienie o wyborze
19_2020

 

Dostawa komputerów, monitorów, laptopa.

Oznaczenie sprawy: 13/2020

Termin składania ofert: 29.04.2020r. godz. 11:30,
otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie pdf

Zaproszenie, Załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia

Umowa powierzenia

Zestawienie złożonych ofert 

DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

Oznaczenie Sprawy: 06/2020

Termin składania ofert 12.02.2020r.  godz 12:30 otwarcia 13:00

zaproszenie

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

Pytania 

Zawiadomienie o wyborze ofert

DOSTAWA NAKLEJEK SAMOPRZYLEPNYCH, BIAŁYCH Z NADRUKIEM

Oznaczenie sprawy: 05/2020

Termin składania ofert:11.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

projekt umowy

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA ORAZ WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA MEDYCZNEGO I DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO I SIECIOWEGO.

Oznaczenie sprawy: 02/2020

Termin składania ofert: 05.02.2020 r. godz.11:30, otwarcie godz. 12:00

Zaproszenie 

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia (Zadanie 1)

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia ( Zadanie 2)

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia

Załącznik Nr 5 do Zaproszenia

Załącznik Nr 6 do Zaproszenia

Załącznik Nr 7 do Zaproszenia

Załącznik Nr 8 do Zaproszenia

Uwaga !! 

Termin składania ofert przedłużony do dnia 07.02.2020 r. godz.13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

 Uwaga !!!

 Ze względu na dużą ilość pytań termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 11.02.2020r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Pytania

Aktualny załącznik Nr 3

Aktualny Załącznik Nr 4  

Aktualny Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 1 do Umowy powierzenia danych osobowych

Załącznik Nr 2 do Umowy powierzenia danych osobowych

Uwaga!  Przedłużenie składania ofert do dnia: 12.02.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Załącznik Nr 4 po zmianie ilości zgodnie z opisem 

DOSTAWA KOMPUTERÓW

Oznaczenie sprawy: 01/2020

Termin składania ofert: 17.01.2020r., godz 12:30, otwarcia 13:00

zaproszenie

załącznik 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 

Zestawienie złożonych ofert  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty