Dostawy poniżej 30000 euro w roku 2020

Dostawa oraz instalacja zestawu do monitoringu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
realizacja Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Oznaczenie sprawy: 27/2020
Termin składnia ofert: 04.11.2020 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Zaproszenie 27_2020
Załącznik Nr 1 27_2020
Załącznik-Nr-2- 27_2020
Załącznik Nr 2a 27_2020
Załącznik_Nr_3_projekt_umowy_27_2020
Umowa powierzenia 27_2020
Informacja z otwarcia ofert 27_2020

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
Oznaczenie sprawy: 26/2020
Termin składania ofert: 16.10.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 26_2020
Załącznik Nr 1_ 26_2020
Załącznik Nr 2_26_2020
Projekt umowy 26_2020
Zestawienie złożonych ofert 26_2020
Zawiadomienie o wyborze 26_2020

Dostawa oraz instalacja zestawu do monitoringu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
realizacja Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Oznaczenie sprawy: 25/2020
Termin składnia ofert: 15.10.2020 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Zaproszenie 25_2020
Załącznik Nr 1 25_2020
Załącznik Nr 2 25_2020
Załącznik Nr 2a 25_2020
Załącznik_Nr_3_projekt_umowy_25_2020
Umowa powierzenia 25_2020
Pytania 25_2020
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 25_2020
Unieważnienie 25_2020

Dostawa 1 szt. Aparatu EKG + wózek dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
realizacja Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Oznaczenie sprawy: 24/2020
Termin składnia ofert: 14.10.2020 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Zaproszenie 24_2020
Załącznik nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik_nr_2a 24_2020
Załącznik nr 3
Pytania 24_2020
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 24_2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24_2020

Dostawa masek chirurgicznych.
Termin składania ofert: 15.09.2020 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Oznaczenie sprawy: 22/2020
Zaproszenie do składania ofert 22_2020
Załącznik nr 1  oferta 22_2020
Załącznik nr 2  22_2020
Załącznik_nr 3 22_2020
Załącznik nr 4  22_2020
Pytania 22_2020
Zestawienie złożonych ofert 22_2020
Zawiadomienie o wyborze 22_2020

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek wraz z obsługą serwisową.
Termin składania ofert: 24.08.2020 r. godz: 9:30, otwarcie ofert godz: 10:00
Zaproszenie 21_2020
Załącznik Nr 1 do SIWZ  21_2020
Załącznik nr 1A – formularz cenowy
Załącznik nr 1A – formularz cenowy
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
projekt umowy 21_2020
projekt umowy 21_2020 po zmianie w § 2 ust. 3 i § 5.
Pytania 21_2020
Zawiadomienie o wyborze 21_2020

Dostawa materiałów biurowych
Termin składania ofert: 16.07.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Oznaczenie sprawy:20/2020
Zaproszenie 20_2020
Załącznik nr 1 – 20_2020
Załącznik nr 2 opis 20_2020
Załącznik nr 3 projekt umowy 20_2020
Zbiorcze zestawienie ofert 20_2020
Zawiadomienie o wyborze 20_2020

Dostawa dwóch sztuk Aparatów Kardiotokograficznych.
Termin składania ofert: 09.07.2020 godz. 11:30

otwarcie ofert godz 12:00
Oznaczenie sprawy: 19/2020
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik_nr 2a
Załącznik nr 3
Pytania 19_2020
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na dzień 14.07.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 19_2020
Informacja z otwarcia ofert 19_2020
Zawiadomienie o wyborze
19_2020

 

Dostawa komputerów, monitorów, laptopa.

Oznaczenie sprawy: 13/2020

Termin składania ofert: 29.04.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie pdf
Zaproszenie, Załącznik 1
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia
Umowa powierzenia
Zestawienie złożonych ofert 

DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

Oznaczenie sprawy: 06/2020

Termin składania ofert: 12.02.2020 r. godz. 12:30, otwarcia godz. 13:00

zaproszenie
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
Pytania 
Zawiadomienie o wyborze ofert

DOSTAWA NAKLEJEK SAMOPRZYLEPNYCH, BIAŁYCH Z NADRUKIEM

Oznaczenie sprawy: 05/2020

Termin składania ofert: 11.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Zaproszenie
opis przedmiotu zamówienia
projekt umowy
Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA ORAZ WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA MEDYCZNEGO I DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO I SIECIOWEGO.

Oznaczenie sprawy: 02/2020

Termin składania ofert: 05.02.2020 r. godz.11:30, otwarcie godz. 12:00

Zaproszenie
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia (Zadanie 1)
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia ( Zadanie 2)
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia
Załącznik Nr 5 do Zaproszenia
Załącznik Nr 6 do Zaproszenia
Załącznik Nr 7 do Zaproszenia
Załącznik Nr 8 do Zaproszenia

Uwaga!!

Termin składania ofert przedłużony do dnia 07.02.2020 r. godz.13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Uwaga!!

Ze względu na dużą ilość pytań termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 11.02.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Pytania
Aktualny załącznik Nr 3
Aktualny Załącznik Nr 4  
Aktualny Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 1 do Umowy powierzenia danych osobowych
Załącznik Nr 2 do Umowy powierzenia danych osobowych

Uwaga!!   Przedłużenie składań ofert do dnia 12.02.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Załącznik Nr 4 po zmianie ilości zgodnie z opisem 

DOSTAWA KOMPUTERÓW

Oznaczenie sprawy: 01/2020

Termin składania ofert: 17:01.2020 r. godz. 12:30, otwarcie godz. 13:00

zaproszenie
załącznik 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 
Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty