Dostawy w roku 2020


Dostawa odczynników do analizatora CELLDYN 1800
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2020
Termin składania ofert: 16.09.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 23_ZP_2020
SIWZ 23_ZP_2020
Załącznik Nr 1, 23_ZP_2020
Załącznik Nr 2, 23_ZP_2020
Załącznik Nr 3, 3a _23_ZP_2020
Projekt_umowy_23_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 23_ZP_2020
ID Postępowania 23_ZP_2020
Informacja z otwarcia 23_ZP_2020

Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2020
Termin składania ofert: 22.09.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie 22_ZP_2020
SIWZ_22_ZP_ 2020
Załącznik Nr 1, 22_ZP_2020
Załącznik nr 2 Pakiet I
Załącznik nr 2a Pakiet I
Załącznik nr 2 Pakiet II
Załącznik nr 2a Pakiet II
Załącznik nr 2 Pakiet III
Załącznik nr 2a Pakiet III
Załącznik nr 2 Pakiet IV
Załącznik nr 2a Pakiet IV
Załącznik nr 2 Pakiet V
Załącznik nr 2a Pakiet V
Załącznik nr 3, 3a 22_ZP_2020
Załącznik Nr 4 _ 22_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 22_ZP_2020
ID Postępowania 22_ZP_2020
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: 25.09.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22_ZP_2020
Pytania 22_ZP_2020

Dostawa przewoźnego Aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy:20/ZP/2020
Termin składania ofert: 24.08.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz: 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ 20_ZP_2020
Załącznik Nr 1, 20_ZP_2020
Opis przedmiotu zamówienia RTG
Załącznik nr 3, 3a 20_ZP_2020
Załącznik Nr 4 _ 20_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 20_ZP_2020
ID Postępowania 20_ZP_2020
Pytania 20_ZP_2020
Pytania 20_ZP_2020 2
Informacja z otwarcia ofert 20_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze 20_ZP_2020

Dostawa sprzętu medycznego tj. Bronchofiberoskop i Aparat EKG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 19/ZP/2020
Termin składania ofert: 14.08.2020 r. godz: 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Ogłoszenie 19_ZP_2020
SIWZ 19_ZP_2020
Załącznik Nr 1, 19_ZP_2020
Załącznik Nr 2,Opis Aparat EKG
Załącznik Nr 2, Opis Brochofiberoskop
Załącznik_nr_2a 19_ZP_2020
Załącznik nr 3, 3a
Załącznik Nr 4 _ 19_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 19_ZP_2020
ID Postępowania 19_ZP_2020
pytania 19_ZP_2020
Pytania 19_ZP_2020
Informacja z otwarcia 19_ZP_2020

Dostawa sprzętu medycznego tj. Aparat do znieczulenia i Respirator stacjonarny dla Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2020
Termin składania ofert: 29.07.2020 godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie 18_ZP_2020
SIWZ 18_ZP_2020
Załącznik Nr 1, 18_ZP_2020
Załącznik Nr 2, Opis Aparat do znieczulania
Załącznik Nr 2, Opis Respirator
Załącznik nr 3, 3a
Załącznik-Nr-4-_-18_ZP_2020
Załącznik Nr 5 – 18_ZP_2020
ID Postępowania 18_ZP_2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18_ZP_2020zmiana terminu składania ofert  – 30.07.2020 godz. 11:30,otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 18_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 18_ZP_2020
Zestawienie złożonych ofert 18_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze 18_ZP_2020

 

Dostawa do magazynu apteki szpitalnej produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2020

Termin składania ofert: 21.07.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik 2 do SIWZ
JEDZ
Projekt_umowy
ID Postępowania
Grupa_kapitałowa

Pytania 16_ZP_2020
Uwaga Sprostowanie – Pytania
Informacja z otwarcia ofert 16_ZP_2020
Unieważnienie w Pakiecie 3,6,14,18,20
Zawiadomienie o wyborze 16_ZP_2020


Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych i wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy:14/ZP/2020

Termin składania ofert: 05.05.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Ogłoszenie
SIWZ, Załącznik Nr 1,3,3a
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
ID postępowania
Pytania

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: 08.05.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania


Dostawa odczynników do analizatora koagulologicznego Bioksel 6000, dostawa zestawów diagnostycznych, jednorazowych plastikowych artykułów laboratoryjnych oraz dostawa odczynników do analizatorów PENTRA 60 C+ i PENTRA XL 80

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy:13/ZP/2020

Termin składania ofert:29.05.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 i 3a
Załącznik Nr 4 do SIWZ

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert : 02.06.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ID postępowania
Pytania
Informacja-z-otwarcia-ofert-13_ZP_2020

Zawiadomienie o wyborze 13_ZP_2020


Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu i dostawa testów identyfikacyjnych i testów do oznaczania lekowrażliwości w MIC i SIR oraz materiałów zużywalnych do automatycznego analizatora bakteriologicznego wraz z dzierżawą analizatora

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2020

Termin składania ofert: 30.04.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Pakiet I

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Pakiet II

Załącznik Nr 3, 3a do SIWZ

Załącznik Nr 4, 4a do SIWZ

ID postepowania

Pytania

SIWZ po zmianach 

Załącznik Nr 2 po zmianach (Pakiet II)

Informacja z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12_ZP_2020

Dostawa systemu do badań EMG (min 3 kanały), przewodnictwa nerwowego, potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych i somatosensorycznych)

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2020

Termin składania ofert 17.04.2020r., godz. 11:30, otwarcia 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis

Formularz asortymentowo – cenowy

Projekt umowy

Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:10/ZP/2020

Termin składania ofert: 02.04.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

 Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert: 10.04.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o unieważnieniu

Dostawa systemu do badań EMG (min 3 kanały) przewodnictwa nerwowego, potencjałów wywołanych (wzrokowych, słuchowych i somatosensorycznych)

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2020

Termin składania ofert: 27.03.2020r., godz.: 13:30, otwarcia: 14:00

 Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ NIEAKTUALNY

Formularz asortymentowo – cenowy

Projekt umowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ AKTUALNY

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ AKTUALNY

Formularz asortymentowo – cenowy AKTUALNY

Projekt umowy AKTUALNY

Unieważnienie

Dostawa aparatu do laseroterapii wraz z aplikatorem skanującym dla potrzeb Działu Fizjoterapii

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2020

Termin składania ofert: 17.03.2020r godz. 11:30, otwarcia: 12:00

siwz

ogłoszenie

Formularz asortymentowo cenowy

opis przedmiotu zamówienia

projekt umowy

Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa sprzętu endoskopowego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2020

Termin składania ofert: 13.03.2020r., godz 13:30, otwarcia godz 14:00

ogłoszenie

siwz

formularz asortymentowo cenowy

opis przedmiotu zamówienia

projekt umowy

Pytania  

Aktualny Załącznik nr 2

ogłoszenie o zmianie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej szwów chirurgicznych, produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków do dezynfekcji

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2020

Termin składania ofert: 05.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert: godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3a do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 4a do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Pytania

Uwaga!  Przedłużenie terminu składania ofert: 09.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Unieważnienie postępowania w Pakiecie II, VII, X, XI

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa środków czystościowych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawny: 03/ZP/2020

Termin składania ofert: 28.01.2020r godz 10:30, otwarcia: 11:00

siwz

ogłoszenie

opis do myjki

przedmiot zamówienia

projekt umowy

 Pytania

Informacja z otwarcia ofert  

Wybór oferty 

Dostawa do Apteki szpitalnej produktów leczniczych do programu lekowego WZW

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2020

Termin składania ofert: 17.01.2020 r. godz. 11:30, otwarcie godz.12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ, Załacznik Nr 1, 3, 3a

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Pytania 

Informacja z otwarcia ofert 

Wybór oferty 

Dostawa implantów urazowo-ortopedycznych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2020

Termin składania ofert: 16.01.2020g 11:30, otwarcia g 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Projekt umowy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Pytania

Informacja z otwarcia ofert 

Wybór oferty