Informacja – Poradnia dla Kobiet

Informacja – Poradnia dla Kobiet

Aktualności
Przypominamy wszystkim naszym Pacjentkom, że na na ternie Szpitala działa bezpłatna Poradnia dla Kobiet, zajmująca się diagnostyką i leczeniem schorzeń ginekologicznych, opieką położniczą nad kobietą ciężarną, profilaktyką raka szyjki macicy, w tym wykonywaniem badań cytologicznych, prowadzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, jak również opieką poszpitalną nad pacjentkami po zakończonej hospitalizacji. Zachęcamy do rejestracji terminu wizyty, skierowanie do poradni nie jest wymagane.
Czytaj więcej
Informacja

Informacja

Aktualności
Informujemy, że Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w trybie chirurgii jednego dnia wykonuje zabiegi chirurgiczne dla dzieci w zakresie przepukliny brzusznej, wnętrostwa, stulejki oraz małych zabiegów chirurgii dziecięcej.
Czytaj więcej
Podziękowania

Podziękowania

Aktualności
Dziękujemy Panom Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu oraz Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego Łukaszowi Smółce za przyznanie Szpitalowi środków finansowych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 2 (Komitet Sterujący ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia). Szpital wykorzystał pozyskane środki między innymi na zakup ambulansu, kardiomonitorów, przyłóżkowego aparatu RTG, aparatu EKG, łóżek, aparatu do znieczuleń, koncentratorów tlenu, respiratora i pomp infuzyjnych. Zakupiona aparatura i sprzęt specjalistyczny wspierają pracę służb medycznych Szpitala oraz pozwalają naszym pacjentom na sprawną diagnozę, gwarantując skuteczność leczenia i szybki powrót do zdrowia. Urządzenia wykorzystywane są przede wszystkim w ramach diagnostykii leczenia pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV 2. Wspomniana aparatura medyczna jest również niezastąpiona przy leczeniu pacjentów z groźnymi powikłaniami po przebytym zakażeniu koronawirusem.
Czytaj więcej
Podziękowania

Podziękowania

Aktualności
Dziękujemy Agencji Rezerw Materiałowych za przekazane kardiomonitory, pulskosymetry, respiratory oraz analizator  immunofluorescencyjny. Pozyskany sprzęt medyczny wspiera pracę służb medycznych Szpitala oraz pozwala naszym pacjentom na sprawną diagnozę i szybki powrót do zdrowia.
Czytaj więcej
Podziękowania

Podziękowania

Aktualności
Serdecznie dziękujemy Panu Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie za przyznanie środków finansowych w wysokości 50 500,00 zł na rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej. Dzięki dofinansowaniu została wykonana budowa fundamentu oraz montaż dodatkowego zbiornika na ciekły tlen medyczny o wielkości trzech ton. Inwestycja znacznie poprawiła wydajność instalacji  tlenowej, co pozwala na sprawne działanie Oddziału Pulmonologii oraz Oddziału  Wewnętrznego, będzie to również bardzo duże wsparcie dla reaktywowanego od 1 marca 2021 roku  Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego.     
Czytaj więcej
Informacja dotycząca wyboru Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników SP ZOZ Proszowice

Informacja dotycząca wyboru Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników SP ZOZ Proszowice

Aktualności
Informujemy, że SP ZOZ w Proszowicach w dniu 9 lutego 2021r podpisał z PKO TFI umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym. W linku podanym poniżej znajdują się informacje WAŻNE dla pracowników: czym PPK jest ?kto i kiedy  zostanie zapisany do PPK?jakie pracownik będzie miał korzyści z uczestnictwa w PPK?ile może pracownik zaoszczędzić dzięki PPK?jak będą inwestowane środki pracownika w PPK? https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/ppk-dla-pracownika/ Ponadto w najbliższym czasie odbywać się będą na terenie Szpitala spotkania informacyjne z przedstawicielami PKO TFI. Podczas tych spotkań można będzie pozyskać szczegółowe informacje w zakresie PPK.  Terminy spotkań z pracownikami zostaną podane w najbliższym czasie.
Czytaj więcej