Ośrodek Zdrowia w Łuczycach

Ośrodek Zdrowia w Łuczycach

Aktualności
W związku z objęciem pracowników ośrodka zdrowia w Łuczycach kwarantanną, od dnia 29.10.2020r. pacjenci zadeklarowani do tej placówki będą obsługiwani w formie teleporad i wizyt osobistych przez nasze pozostałe placówki tj. Ośrodek Zdrowia w Igołomi tel. 12-287-30-14, Ośrodek Zdrowia w Wierzbnie tel. 12-386-92-99, Ośrodek Zdrowia w Wawrzeńczycach, tel. 12-287-48-18. Z uwagi na użytkowanie elektronicznego systemu obsługi wizyt lekarskich, w każdej z pozostałych placówek personel medyczny będzie miał wgląd do Państwa obecnej dokumentacji medycznej. Na bieżąco będziemy informować o wznowieniu pracy placówki. Prosimy o wyrozumiałość w związku z zaistniałą sytuacją.
Czytaj więcej
Informacja

Informacja

Aktualności
W związku z pojawiającymi się apelami o przywrócenie działalności Oddziału Pulmonologii Zarząd Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnejw Proszowicach informuje, że podejmuje wszelkie działania w celu pozyskania kadry medycznej, która jest niezbędna dla wznowienia funkcjonowania Oddziału Pulmonologii. Obecnie prowadzone są rozmowy z lekarzami. Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach
Czytaj więcej
Punkt poboru wymazów w kierunku wirusa SARS-CoV-2

Punkt poboru wymazów w kierunku wirusa SARS-CoV-2

Aktualności
Pobieranie wymazów w kierunku wirusa SARS-CoV-2 dla osób:- przebywających na kwarantannie,- przed planowanymi zabiegami operacyjnymi,- przed pobytem w sanatorium,- kierowanych przez lekarzy POZ,które chcą wykonać badanie odpłatnie,będzie odbywać się na parterze Budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00, w czwartki w godzinach popołudniowych od 11.00 do 16.00, w soboty i niedziele od 9.00 do 11.00.Ze względów sanitarno- epidemiologicznych do punktu poboru wymazów obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 12-386-52-75 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00).Wyniki badań będą dostępne:1. Dla pacjentów kierowanych przez lekarzy POZ- u lekarza kierującego,2. Dla pacjentów przebywających w kwarantannie- w inspekcji sanitarnej,3. Dla pacjentów przed pobytem w sanatorium- w sanatorium,4. Dla pacjentów przed planowanymi zabiegami- w laboratorium analitycznym,5. Dla pacjentów komercyjnych- w laboratorium analitycznym.Przygotowanie do badania: 1. Nie palić papierosów,2.…
Czytaj więcej
KOMUNIKAT WS. ODDZIAŁU PULMONOLOGI

KOMUNIKAT WS. ODDZIAŁU PULMONOLOGI

Aktualności
 Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach informuje, że nastąpiła przerwa w  funkcjonowaniu Oddziału Pulmonologii w Proszowickim Szpitalu z dniem 1 października 2020 roku. Pacjenci zostali wypisani do domów lub przeniesieni na Oddział Chorób Wewnętrznych w Proszowickim Szpitalu. Dyrekcja Szpitala zmuszona była do podjęcia powyższej co do działalności Oddziału, ponieważ w dniu 30 września  minął termin wypowiedzeń, jakie złożyła czwórka lekarzy zatrudnionych na Oddziale Pulmonologii. Brak wystarczającej ilości lekarzy pulmonologów jest bezpośrednią przyczyną przerwania pracy Oddziału. Dyrekcja Szpitala wielokrotnie podejmowała rozmowy, aby lekarze Ci zechcieli pozostać i pracować nadal w Szpitalu. Takie rozmowy odbywały się również w Zarządzie Powiatu Proszowickiego. Niestety nie udało się nakłonić lekarzy do pozostania w Proszowicach i pracy na Oddziale Pulmonologii. Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach informuje, że wraz z Zarządem Powiatu Proszowickiego intensywnie poszukuje nowej kadry lekarskiej…
Czytaj więcej
KOMUNIKAT WS. SPŁATY ZADŁUŻENIA WOBEC WIERZYCIELI SZPITALA

KOMUNIKAT WS. SPŁATY ZADŁUŻENIA WOBEC WIERZYCIELI SZPITALA

Aktualności, Komunikaty specjalne
    W związku z zatwierdzeniem Aktualizacji Programu Naprawczego szpitala przez Radę Powiatu Proszowickiego oraz procedowaniem kredytu na spłatę zaległych zobowiązań, Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach zwraca się do wierzycieli Szpitala z uprzejmą prośbą o czasowe nie wszczynanie postępowań egzekucyjnych. Władze jednostki podejmują starania, by jak najszybciej zaspokoić wszystkich kontrahentów. Celem umożliwienia dobrowolnego uregulowania przez Szpital dłużnych kwot, apeluję o przemyślenie możliwości zawarcia ugody wraz z ewentualnym zrzeczeniem się odsetek i innych należności związanych z opóźnieniem w spłacie zobowiązań. Wszelkie ugodowe propozycje z Państwa strony przyśpieszą odzyskanie zaległych należności i przyczynią się do polepszenia sytuacji finansowej SP ZOZ w Proszowicach.                                                                               Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach
Czytaj więcej
!!! Oświadczenie !!!

!!! Oświadczenie !!!

Aktualności, Komunikaty specjalne
     W dniu 17 września 2020 roku na XXIII Sesji Powiatu Proszowickiego zatwierdzono Aktualizację Planu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. Zadania określone w Planie pozwalają Dyrektorowi Szpitala na podjęcie najlepszych rozwiązań służących zarówno Szpitalowi, jaki społeczności lokalnej.     Informacje zamieszczane w Internecie przez niektóre osoby, odnośnie likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków służą wywołaniu atmosfery niepokoju, tymczasowości i nie sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu Szpitala.     Szpital nadal działa w niezmienionej formie.     Wdrażanie reform określonych w Aktualizacji Planu Naprawczego będzie wymagało dodatkowych zgód Rady Powiatu Proszowickiego.Zawieszenie funkcjonowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego wynika z braku lekarzy chętnych do pracy na tym Oddziale.                                                                               Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach
Czytaj więcej