OFERTY PRACY

Oferty prosimy składać na adres:
Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Telefon do kontaktu 12 386 52 13
e-mail: kadry@spzoz.proszowice.pl

Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy cywilno-prawnej w SPZOZ w Proszowicach.pdf POBIERZ

Ogłoszenie

Świadczenie usługi w zakresie koordynacji i rozliczenia projektów Unijnych
Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Lekarz Rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko
Lekarz w Oddziale Pulmonologii

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. koordynowania i rozliczania projektów

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza konkurs na stanowisko:
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Pielęgniarka w Oddziale Wewnętrznym

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. Zamówień publicznych

Opis


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Ratownik Medyczny

Opis 


Ogłoszenie

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Pielęgniarka na Oddziale Szpitalnym

Opis


Ogłoszenie

SP ZOZ w Proszowicach zatrudni:
Lekarza do Ambulatorium Opieki Całodobowej

Opis


Ogłoszenie

SP ZOZ w Proszowicach zatrudni:
Lekarzy

Opis


Ogłoszenie

SP ZOZ w Proszowicach poszukuje wykonawcy usługi na przeprowadzenie audytu dokumentacji medycznej

Opis


Ogłoszenie

SPZOZ w Proszowicach zatrudni:
Lekarza na Oddziale Wewnętrznym

Opis


 Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Opis


 Ogłoszenie

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej zatrudni:
Diagnostów laboratoryjnych