Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 

podaje informację, że Wojewoda Małopolski w kwocie 400 000,00 zł. oraz Powiat Proszowicki w kwocie 50 000,00 zł. współfinansowali zakup Ambulansu Sanitarnego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Proszowicach.

 

kpr15xx