Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 

podaje informację, że Wojewoda Małopolski w kwocie 400 000,00 zł. oraz Powiat Proszowicki w kwocie 50 000,00 zł. współfinansowali zakup Ambulansu Sanitarnego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Proszowicach.

 

kpr15xx

4

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 

podaje informację, że Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie S.A. współfinansował ze środków funduszu prewencyjnego w kwocie: 18 000,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) zakup łóżka intensywnej opieki medycznej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii tut. Szpitala.